معیار اخلاق حسنه در قانون ثبت اختراع با رویکرد به اختراعات زیست‌فناوری
43 بازدید
محل نشر: سیزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی ژنتیک ایران
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/03/03
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در قوانین ثبت اختراع بسیاری از کشورها از جمله قوانین داخلی بندی وجود دارد که ثبت اختراعات مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه را منع می‌کند و گاه به این بند برای محدود کردن ثبت اختراعات زیست‌فناوری استناد می‌شود. این در حالی است که درباره لزوم ذکر این امور در قوانین حق اختراع و چگونگی تفسیر آن ابهاماتی وجود دارد. در این نوشتار پس از بررسی دلایل دخالت دادن چنین اموری در ثبت اختراعات به معیارهای تشخیص مصادیق آن در سایر نظام‌های حقوقی و تطبیق آن بر نظام حقوقی اسلام می‌پردازیم. در این راستا تبیین خواهد شد که مفهوم اخلاق حسنه در سایر نظام‌های حقوقی بر اخلاق اجتماعی استوار است و گزاره‌های آن بر اساس مبنای مردمسالاری سکولار تعیین می‌شود. در مقابل، با توجه به رویه قضایی محاکم و مبانی و منابع خاص نظام حقوقی اسلام، این نهاد وارداتی در نظام حقوقی کشور با موازین شرعی تطبیق داده می‌شود و ذکر موازین شرعی در قوانین مربوطه از آن کفایت می‌کند.