حمایت از گیاهان و حیوانات تراریخته در قوانین حق اختراع اروپا، امریکا و ایران
47 بازدید
محل نشر: سیزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی ژنتیک ایران
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/03/03
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هر نوآوری که شروط سه‌گانه ثبت اختراع را برآورده سازد در نظام حق اختراع قابل حمایت تلقی می‌شود و گیاهان و حیوانات تراریخته نیز از این امر مستثنا نیستند. با وجود این، به دلیل وجود این تصور رایج که بسیاری از کشورها به ویژه اتحادیه اروپا ثبت گیاهان و حیوانات را نمی‌پذیرند، پیشنهاد مبهمی برای استثنای این موارد در طرح جدید قانون حمایت از اختراعات در مجلس مطرح شده است. استثنای ارقام گیاهی و حیوانی از حمایت نظام حق اختراع در مواد قانونی و رویه هیئت استیناف اروپا بر اساس تفکیک میان اختراع یا ادعای راجع به گیاه و حیوان فی‌نفسه و ادعای ثبت یک رقم خاص تخصیص خورده است؛ به طوری که اغلب اختراعات تراریخته در اروپا ثبت می‌شود. پیشنهاد اکتفا به حمایت از نوآوری‌ها در این حوزه به نظام خاص حمایت از ارقام گیاهی یا نظام جامع دامپروری نیز فاقد پشتوانه مطالعاتی و تحلیل دقیق مسئله است. در نظام خاص حمایتی تنها از صفات ظاهری محدود به رقم خاص حمایت می‌شود و بسیاری از نوآوری‌ها در این حوزه مصداق آن نیستند. در این صورت بسیاری از نوآوری‌های این حوزه از حمایت و تشویق مورد نیاز برای ترغیب سرمایه‌گذاری در آنها باز می‌مانند. در حالی که در کشوری که توان بالقوه و زیرساخت‌های علمی لازم در حوزه ژنتیک گیاهی و حیوانی و امکان جذب سرمایه در این حوزه وجود دارد، سیاست حمایت حداکثر جنبه‌ها مطلوب است و عدم حمایت به معنای از بین بردن سرمایه‌های علمی و اقتصادی است.