تحولات بین المللی در حوزه حمایت حقوقی از نشانه های جغرافیایی با تأکید بر فرش های ایرانی
37 بازدید
محل نشر: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره 27، زمستان 1389
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
فرش های ایرانی، نشانه جغرافیایی، کنوانسیون پاریس، موافقت نامه مادرید، موافقت نامه لیسبون، موافقت نامه تریپس