کارکرد نظام حق اختراع در توسعه علم و فناوری با تأکید بر بیوتکنولوژی
44 بازدید
محل نشر: همایش ملی حقوق و اخلاق در زیست فناوری - 28ـ29 اردیبهشت 1389
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی