اخلاق زیستی و جایگاه آن در علوم اسلامی
44 بازدید
محل نشر: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره 33، تابستان 1391
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
معمولا نظام‌های حقوقی جهت مشروعیت‌بخشی به قواعد حقوقی حوزه علوم زیستی و زیست‌فناوری آنها را در نهادی پیش‌حقوقی تحت عنوان اخلاق زیستی به بحث و بررسی می‌گذارند که بر اندیشه اخلاقی و فلسفی رایج تکیه دارد. بر همین اساس است که این قواعد حقوقی در این نظام‌ها با تحول در «اخلاق اجتماعی» متحول می‌شوند. در مقابل، نظام حقوق اسلامی با توجه به مبنای خویش، اعتبار و مشروعیت قواعد رفتاری مورد نیاز را مبتنی بر اراده حکیمانه شارع و با استفاده از قواعد مستنبط از ادله چهارگانه کتاب، سنت، عقل و اجماع به دست می‌آورد. جایگاه قضایای این حوزه، فقه به معنای عام آن خواهد بود و در نتیجه باید گفت در ساختار بینشی اسلام «اخلاق زیستی» را باید با عنوان «فقه زیستی» یاد کرد.